PRZEDMIOT NABORU:

Nabór przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

BUDŻET:

893260 000,00 zł

  • 457 779 000,00z  zł – wsparcie dla gmin poprzez dofinansowanie przygotowania i uchwalenia planów ogólnych gminy;
  • 94 070 000,00 zł – wsparcie dla gmin poprzez dofinansowanie przygotowania i uchwalenia gminnych programów rewitalizacji;
  • 316 269 000,00 zł – wsparcie dla gmin poprzez dofinansowanie przygotowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Minister Rozwoju i Technologii (IOI)

TERMIN NABORU:

nabór rozpocznie się 30.04.2024 r.