PRZEDMIOT NABORU:

Moduł 1) Utworzenie struktury wsparcia dla osób dorosłych w formie Klubu „Senior+” lub Dziennego Domu „Senior+” w tym poprzez remont i adaptację oraz wysokość kosztów podatku.

Moduł 2) Zapewnienie funkcjonowania już przez wsparcie wspomagane w programie „Senior+” przez okres 12 miesięcy.

FINANSE:

  • W module 1 – 80% dofinansowania.
  • W moduł 2 – 50% dofinansowania.

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • W module 1 – KS 200 tys. zł., DDP 400 tys.
  • W moduł 2 – KS 200 zł. na mies. na 1 miejsce, DDP 400 zł na mies. na 1 miejsce

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

TERMIN NABORU:

2024 r.