PRZEDMIOT NABORU:

Moduł 1) Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych w formie Klubu „Senior+” lub Dziennego Domu „Senior+” w tym poprzez remont i adaptację oraz pokrycie kosztów wyposażenia.

Moduł 2) Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w programie „Senior+” przez okres 12 miesięcy.

FINANSE:

  • W module 1 – 80% dofinansowania.
  • W module 2 – 50% dofinansowania.

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • W module 1 – KS 200 tys. zł., DDP 400 tys. zł
  • W module 2 – KS 200 zł. na mies. na 1 miejsce, DDP 400 zł na mies. na 1 miejsce

KLUCZOWE KRYTERIA :

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej

TERMIN NABORU:

Planowane ogłoszenie naboru grudzień 2022 r./styczeń 2023 r.