PRZEDMIOT NABORU:

Operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

FINANSE:

  • Dotacja 100%
  • Alokacja w innych województwach 152 mln zł

WARTOŚĆ DOTACJI:

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który na lata 2014–2020

wynosi 5.000.000,00 zł na beneficjenta

KLUCZOWE KRYTERIA :

Projekt może być realizowany na terenie GW, GWM, GM (miasta poniżej 5tys mieszkańców z wyłączeniem aglomeracji)

Do wniosku należy dołączyć m.in.: decyzję o pozwoleniu na budowę, kosztorys inwestorski.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

TERMIN NABORU:

14.10.2022 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Do 30.06.2025 r.