PRZEDMIOT NABORU:

a)budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

b)rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

FINANSE:

  • Dotacja do 50% kosztów przedsięwzięcia
  • Pożyczka umarzalna do 30%

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • dla zadania określonego w pkt. a) – do 1.000.000,00 zł
  • dla zadania określonego w pkt. b) – do 4.000.000,00 zł

KLUCZOWE KRYTERIA :

Liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 10 tys.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TERMIN NABORU:

Nabór w trybie ciągłym do 30.12.2022 R.