PRZEDMIOT NABORU:

Nabór obejmuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej w ramach jednej z kategorii tematycznej: Efektywność energetyczna/OZE;  Niskoemisyjny transport; Przeciwdziałanie emisjom; Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna, w tym m.in: programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje, sympozja, kongresy, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej, pomoce dydaktyczne, multimedia o tematyce ekologicznej

FINANSE:

  • Alokacja 3 000 000,00 zł
  • Dofinansowanie 0-95% (mniejszy wkład własny dla Gmin z 10% parków narodowych)

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • Maksymalnie 150 000 zł dofinansowania

KLUCZOWE KRYTERIA :

Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

WFOŚiGW w Szczecinie

TERMIN NABORU:

DO 15.10.2022 r.