PRZEDMIOT NABORU:

Utworzenie nowych Środowiskowych Domówi Samopomocy (ŚDS) bądź dostosowanie istniejących.

Prace remontowe, inwestycje budowlane, wyposażenie w tym poszczególnych pracowni terapeutycznych.

FINANSE:

Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa

z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych

z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wartość dofinansowania ustalana przez Wojewodę.

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Sporządzenie diagnozy potrzeb i sytuacji społecznej gminy/powiatu,

Uwzględnienie w Gminnej/Powiatowej SRPS utworzenia ośrodka

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poprzez Wojewodów

TERMIN NABORU:

1 raz w roku informacja o dostępnej rezerwie celowej