PRZEDMIOT NABORU:

Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

FINANSE:

  • Alokacja 43 574 221,79 zł
  • Dofinansowanie 85%

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • W zależności od schematu w przypadku szpitali od 200 tys. zł do 3 mln zł

KLUCZOWE KRYTERIA :

W każdym przypadku warunkiem wsparcia inwestycji jest posiadanie umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

TERMIN NABORU:

D0 14.10.2022 r.