Zapowiadana od kilku lat i aktualnie procedowana reforma w planowaniu przestrzennym staje się faktem. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 23 marca 2023 roku jest aktualnie na finiszu procesu legislacyjnego i niebawem zacznie obowiązywać.

Zapraszamy do udziału w seminarium, którego celem jest szczegółowe omówienie zmian legislacyjnych i wynikających z nich obowiązków dla gmin z naszego regionu. Program spotkania został skonstruowany w ten sposób, aby uświadomić wielowymiarowy i szeroki aspekt reformy, którą bez większej przesady możemy nazwać rewolucyjną.

Spotkanie otworzy prezentacja mec. Agaty Legat z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej sp.k. na temat istoty i obszarów reformy, jak i newralgicznych dla gmin działań i powinności. W uzupełnieniu do tego głos zabierze mgr inż. Adam Korgul z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, który z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych śledził cały proces legislacyjny, biorąc udział w opiniowaniu proponowanych zapisów.

Podstawową kwestią reformy będzie nakreślenie planu ogólnego w gminie, z czym według projektowanych przepisów wiązać się będzie obligatoryjne stworzenie strategii rozwoju gminy. Eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, na konkretnych wielkopolskich przykładach przybliżą kwestię prawidłowo przygotowanej i wdrożonej strategii.

Reforma planowania przestrzennego to istotne wyzwanie organizacyjne dla wielkopolskich gmin na najbliższe miesiące i lata. Udział w seminarium pozwoli na efektywny wstęp do najpilniejszych działań, które będzie należało niebawem podjąć. Nasze spotkanie będzie miało wymiar praktyczny, obfitować będzie w konkretne przykłady i doświadczenia już zrealizowanych działań, które zapobiegliwie wpisały się w nowe zasady planowania przestrzennego.

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zachęcamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, przedstawicieli wydziałów planowania przestrzennego, a także osób odpowiedzialnych za przygotowanie lokalnych strategii rozwoju gmin.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 150 zł/os dla jednostek członkowskich SGiPW oraz 220 zł/os dla pozostałych JST. Wszystkich zainteresowanych udziałem, zachęcamy do wypełnienie ankiety zgłoszeniowej pod linkiem: https://forms.gle/KhK9m475QDa4J8Bq7.

Pobierz: Program seminarium

Konkursy dla Wielkopolski