Weź udział w bezpłatnym seminarium pt.:

Strategia rozwoju gminy jako dokument obligatoryjny niezbędny do stworzenia planu ogólnego”

Wydarzenie odbędzie się już 09 listopada br. o godzinie 10:00

Link do spotkania zostanie przesłany 08 listopada na wskazany w formularzu adres mailowy.

ZAKRES SEMINARIUM

  1. PRZEDSTAWIENIE SIĘ
  2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY W LICZBACH
  3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAKO OBLIGATORYJNY DOKUMENT NADRZĘDNY DO ZARZĄDZANIA JST
  4. TWORZENIE DOKUMENTU KROK PO KROKU
  5. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ JAKO OBOWIĄZKOWY ELEMENT STRATEGII ROZWOJU GMINY
  6. ANALIZA POTENCJAŁU GMINY JAKO PUNKT WYJŚCIA  DO OPRACOWANIA STRATEGII
  7. STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAKO PODSTAWA DO TWORZENIA PLANU OGÓLNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY
    O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
  8. WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM NA OPRACOWYWANIE GMINNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ JUŻ 09 LISTOPADA!

Zapisz się wypełniając formularz zgłoszeniowy.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 850 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WEBINAR