22 czerwca w Ośrodku Kultury Jastrowie miejsce miało ważne nie tylko dla Miasta i Gminy wydarzenie, ale również dla gmin powiatów ościennych. W godzinach 10-13 odbywało się bowiem Spotkanie Włodarzy Wielkopolski Północnej, ze specjalnym udziałem Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Organizatorami wydarzenia, obok Miasta i Gminy Jastrowie była Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania. W spotkaniu udział wzięli niemal wszyscy włodarze gmin z powiatu złotowskiego, pilskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. Wydarzenie patronatem honorowym objęła Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Reprezentanci 21 gmin uczestniczyli w dwóch blokach prelekcyjnych, podczas których omówione zostały możliwości oraz wyzwania, jakie będą czekać gminy w nadchodzących latach. Na samym początku gości przywitał gospodarz wydarzenia, Burmistrz Piotr Wojtiuk. Następnie Marszałek Bogusławski przedstawił zebranym najświeższe informacje związane z nadchodzącą Nową Perspektywą, a także omówił działania władz samorządowych w perspektywie 2022 – 2027 w kontekście ochrony klimatu. Prelegenci Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju natomiast zaprezentowali zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, stosowania trybu z negocjacjami oraz udzielania zamówień publicznych w ramach Polskiego Ładu. Następnie Adwokat Wojciech Celichowski, Wiceprezydent Wielkopolskiej Izby-Przemysłowo Handlowej i Prezes Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego, który omówił kwestie związane z pozasądowymi metodami rozstrzygania sporów. Blok zamknęło wystąpienie Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego WANIR, Irmy Kuznetsovej, która przedstawiła tematy dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju gminy, oraz gminnych programów rewitalizacji. W kolejnym bloku uczestnicy Spotkania dowiedzieli się więcej na temat środków europejskich w Nowej Perspektywie, KPO oraz aktualnych możliwościach pozyskania dotacji w województwie Wielkopolskim. Na koniec przedstawiciel firmy obecności.pl zaprezentował temat cyfryzacji gminy.

Każdy z uczestników mógł również zapoznać się z wynikami rankingu dotacji, który przygotowała Wielkopolska Akademia. Zestawienie obejmowało wszystkie gminy z trzech powiatów uszeregowane względem wielkości dofinansowania pozyskanego na jednego mieszkańca w ramach kończącej się już Perspektywy Unijnej na lata 2014-2020.

Dziękujemy Panu Marszałkowi za udział w wydarzeniu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Jastrowie za organizację spotkania!