Rozmawiamy o rozwoju w Gminie Przemęt

Podczas wczorajszego (20.04.2022) spotkania Włodarzy gmin środkowo-zachodniej wielkopolski, którego organizatorem była Gmina Przemęt, mieliśmy przyjemność omówić kluczowe kwestie związane m.in. z nową perspektywą UE, dokumentami strategicznymi oraz prawem zamówień publicznych.
Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który zaprezentował najnowsze wieści na temat finansowania przedsięwzięć na terenie województwa wielkopolskiego.
Następnie nasi prelegenci omówili tematy:
👉 zmian w prawie zamówień publicznych – szansa dla zamawiającego na lepsze oferty?
👉 pozasądowych metodach rozstrzygania sporów
👉 wyzwaniach dla gmin w kontekście nowej perspektywy UE
👉 strategii rozwoju gminy i jak ją uaktualnić pd kątem nowej perspektywy
👉 GPR jako IIT niezbędny do realizacji celu V Umowy Partnerstwa w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
👉 BGK – pożyczka i premia termomodernizacyjna dla JST.
Przedstawiciel naszej firmy partnerskiej Obecności.pl omówił natomiast możliwości cyfryzacji gmin.
Dziękujemy zebranym gościom, Panu Marszałkowi oraz Wójtowi Gminy Przemęt za tak konstruktywne spotkanie 🙂
Dziękujemy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej za objęcie wydarzenia patronatem 🙂