W dniu 19 marca odbyły się drugie, otwarte warsztaty poświęcone opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033. Wydarzenie to zgromadziło kilkudziesięciu mieszkańców, którzy wzięli udział w tworzeniu kluczowego dokumentu planistycznego dla miasta.

 

Czym jest Strategia Rozwoju Miasta?

 

Strategia Rozwoju Miasta to kompleksowy plan działania, który określa cele, priorytety i kierunki rozwoju danej miejscowości. Jest to dokument strategiczny, który uwzględnia zarówno aspekty społeczne, gospodarcze, jak i przestrzenne. Strategia ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

 

O Mieście Kościan

 

Kościan to urokliwe miasto położone w województwie wielkopolskim, w zachodniej Polsce. Jego historia sięga średniowiecza, a dzisiaj jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym regionu. Oto kilka faktów o Kościanie:

  1. Bogata historia: Miasto ma długą historię, a jego zabytki, takie jak zamek, klasztor czy ratusz, przyciągają turystów i miłośników historii.
  2. Przyjazne środowisko: Kościan jest otoczony pięknymi lasami, jeziorami i terenami zielonymi. To idealne miejsce dla osób ceniących kontakt z naturą.
  3. Aktywność kulturalna: W Kościanie organizowane są liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, wystawy i festiwale. Miasto dba o rozwój kultury i sztuki.
  4. Przemysł i rolnictwo: Kościan to także ośrodek przemysłowy, a rolnictwo odgrywa ważną rolę w lokalnej gospodarce.

 

Analiza SWOT dla Rozwoju Miasta

 

Na pierwszych warsztatach uczestnicy przeprowadzili analizę SWOT dla Kościana. Co to oznacza?

  • Mocne strony (Strengths): To wewnętrzne atuty miasta, takie jak wykształcenie mieszkańców, infrastruktura czy zasoby finansowe.
  • Słabe strony (Weaknesses): Negatywne aspekty, które mogą ograniczać rozwój, np. przestarzała infrastruktura czy brak inwestycji.
  • Szanse (Opportunities): Zewnętrzne okoliczności, które można wykorzystać, np. rozwój turystyki, inwestycje zagraniczne.
  • Zagrożenia (Threats): Czynniki zewnętrzne, które mogą stanowić ryzyko, np. zmiany w gospodarce czy demografii.

Na bazie wyników analizy SWOT uczestnicy opracowali założenia do misji, wizji oraz cele operacyjne i kierunki działań strategicznych. Teraz specjaliści z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju dokonają syntezy propozycji, a kolejnym etapem będzie poddanie projektu strategii pod społeczne konsultacje. To ważny proces, który pozwoli na skuteczne kształtowanie przyszłości miasta Kościana. 🌆📈