Jesteś zainteresowana/y współpracą? Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą żeby omówić możliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

Zadzwoń do nas

+48 786 212 828

Napisz do nas

jst@wanir.edu.pl

DLA KOGO?

Strategie przede wszystkim mają za zadanie wspierać rozwój obszaru oraz podnosić standard życia jego mieszkańców.

SAMORZĄDOWCY

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

LIDERZY SPOŁECZNI/AKTYWIŚCI

WOJSKO

DZIECI/MŁODZIEŻ

LGD/NGO

KLASTRY

INWESTORZY/PRZEDSIĘBIORCY

MIESZKAŃCY

Z NAMI TO PROSTE

Budowanie od postaw strategii z WANIR jest proste! Zobacz, z jakich etapów będzie składała się współpraca:

POWOŁANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO

ANALIZA DOKUMENTÓW GMINNYCH

DIAGNOZA STRATEGICZNA

WARSZTATY DESIGHN THINKING

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

PROJEKT STRATEGII

WALIDACJA

STRATEGIA!

SUKCES

Już dziś rozpocznijmy pracę nad nową strategią dla Gminy, która stanie się jej wizytówką. Opracujmy dokument który:

POPRZEDZONY BĘDZIE DIAGNOZĄ SPOŁECZNĄ

PORUSZA WSZYSTKIE ZAGADNIENIA WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

JEST POWIĄZANY ZE STRATEGIĄ WOJEWÓDZKĄ

UWZGLĘDNIA POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA (np. z unii europejskiej)

ZAGWARANTUJE SYSTEMATYCZNY I SKOORDYNOWANY ROZWÓJ TWOJEGO OBSZARU

650 mln

POZYSKANYCH
DOTACJI

208

DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
JST

Strategia Rozwoju Gminy

To najważniejszy strategiczny dokument gminy. Dobrze opracowana strategia zapewni zrównoważony i optymalny rozwój Twojego obszaru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Program Ochrony Środowiska

Program ochrony środowiska to instrument pozwalający na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewniający niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie w samorządzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Gminny Program Rewitalizacji

Właściwie zaplanowany proces rewitalizacji prowadzi do ożywienia gospodarczego zdegradowanego obszaru, włączenia go na nowo w strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prawo Zamówień Publicznych

Wiemy jak zaoszczędzić środki gminne poprzez stosowanie trybu negocjacji. Negocjuj, oszczędzaj czas i pieniądze z budżetu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZ ZESPÓŁ

Prezes Zarządu

JAKUB MICHAŁOWSKI

michalowski@wanir.edu.pl

Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego

IRMA KUZNETSOVA

irma@wanir.edu.pl

Doradca i ekspert

DR JOANNA CIEŚLIŃSKA

cieslinska@wanir.edu.pl

Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd.

– Henry Kissinger

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI