Znamy miasta prezydenckie, w których kandydaci zawalczą w II turze wyborów samorządowych 2024

2024-04-23T16:08:08+02:00

💡 W Prawo.pl, pojawił się ważny artykuł autorstwa Pana Prezesa Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego i Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, Członka prezydium Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojciecha Celichowskiego. 👏 👉 Tekst dotyczy nowości w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, jaką jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na #SądArbitrażowy. To interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca [...]