Strategia Rozwoju Miasta Kościana: Analiza SWOT i Cele Operacyjne

2024-03-22T11:06:04+01:00

W dniu 19 marca odbyły się drugie, otwarte warsztaty poświęcone opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033. Wydarzenie to zgromadziło kilkudziesięciu mieszkańców, którzy wzięli udział w tworzeniu kluczowego dokumentu planistycznego dla miasta.   Czym jest Strategia Rozwoju Miasta?   Strategia Rozwoju Miasta to kompleksowy plan działania, który określa cele, priorytety i kierunki rozwoju danej [...]