Zapraszamy na szkolenie: OCHRONA DANYCH W PRACY RADNEGO, SESJI RAD

2024-05-08T08:52:14+02:00

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących JST, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o RODO. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na dedykowane szkolenie z w/w tematyki (szkolenie w siedzibie Urzędu lub online) .Celem szkolenia jest przedstawienie właściwej ścieżki postępowania dotyczącej nagrywania, transmisji [...]