Trendy i wyzwania: Polska w Unii Europejskiej – Analiza przepływów finansowych, wsparcia odbudowy i rozwój obszarów wiejskich

2024-05-16T07:48:08+02:00

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska doświadczyła dynamicznego wzrostu przepływów finansowych z unijnego budżetu. W okresie od 2004 roku do 2023 roku kraj otrzymał znaczącą sumę 245,5 miliarda euro brutto, co przełożyło się na wsparcie odbudowy gospodarki oraz rozwój obszarów wiejskich. Po odjęciu opłaconej składki członkowskiej, wynoszącej 83,7 miliarda euro, kwota netto wyniosła 161,6 [...]