👉  Projekt „Szkoła Kompetencji Kluczowych w Gmina Kondratowice II”, który koordynowała Karolina Ciamciak dobiegł końca. 👏
👉  W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów i wyjazdy edukacyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Wszystko przebiegło sprawnie i bezproblemowo.
Dla wszystkich koordynatorów ogromne gratulacje! 🤝