Agnieszka Myszka, Zastępca Dyrektora Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych, w swoim artykule porusza temat ważnych zmian dla samorządów w kontekście ubiegania się o środki unijne w ramach nowej perspektywy UE.

Jakie zmiany przyniesie nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027?

Czy wartość projektu ulegnie modyfikacji?

Jakie nowe regulacje wprowadzono w zakresie zamówień udzielanych w projekcie?

Co z wydatkami w ramach cross-financingu?

Jak to wpływa na trwałość projektu?

Przeczytaj więcej