W dzisiejszym dynamicznym świecie, zrozumienie zasad działania samorządu i roli społeczności lokalnych jest kluczowe dla kształtowania świadomych obywateli i przyszłych liderów. W tym kontekście, niezwykle ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci wartości związanych z państwowością i lokalnym samorządem.

Ostatnio mieliśmy przyjemność gościć w szkole podstawowej w Poznaniu, gdzie Prezes, Jakub Michałowski, poprowadził lekcję dla trzecioklasistów. Była to wyjątkowa okazja, aby wprowadzić najmłodszych obywateli w świat samorządu terytorialnego. Podczas spotkania uczniowie nie tylko zapoznali się z istotą samorządu, ale także zgłębili tajniki pracy takich burmistrza, wójta czy prezydenta. Dzięki temu zdobyli wiedzę na temat różnic pomiędzy gminą, powiatem i województwem, co jest kluczowe dla zrozumienia struktury administracyjnej naszego kraju.

Nasze działania nie kończą się na przekazywaniu teoretycznej wiedzy. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności praktycznych i kreatywnego myślenia u młodych ludzi. Dlatego po części teoretycznej, uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których mieli okazję zaprojektować własne miasto. To niezwykle ważne, aby młodzi ludzie mieli świadomość swojej roli w kształtowaniu przestrzeni, w której żyją, i aby wiedzieli, że ich głos oraz pomysły są istotne dla społeczności lokalnej.

Jesteśmy przekonani, że inwestycja w edukację już od najmłodszych lat przynosi wymierne korzyści społeczności lokalnej i społeczeństwu jako całości. Dlatego też, z dumą kontynuujemy naszą misję promowania wiedzy o samorządzie i kształtowania przyszłych liderów. Bądźmy zatem świadkami kolejnych sukcesów i osiągnięć naszych najmłodszych obywateli!

Jeśli już mowa o najmłodszych, zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji w ramach programu Maluch+!