Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt.:

Wdrożenie reformy planistycznej: Jak przygotować się do opracowania strategii rozwoju gminy, gminnych programów rewitalizacji, planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
możliwości finansowania z KPO”

Webinar odbędzie się już 28 lutego b.r. o godzinie 10:00

Link do webinaru zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy.

DLACZEGO TO WAŻNE?

W 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą jest to, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego samorządy zastępuje tzw. Plan ogólny. Dodatkowo, Strategia rozwoju gminy będąca dotychczas dokumentem nieobowiązkowym, od 2026 roku staje się dokumentem obligatoryjnym, stanowiącym punkt wyjścia do opracowania Planu ogólnego.

Podczas webinaru opowiemy Państwu, w jaki sposób te dokumenty będą ze sobą powiązane, ale dodatkowo, w jaki sposób można sfinansować opracowanie niektórych z nich z Krajowego Planu Odbudowy.

AGENDA WEBINARU

 • Strategia rozwoju gminy jako podstawa do tworzenia planu ogólnego w świetle nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Gminny program rewitalizacji narzędziem planowania procesu rewitalizacji
 • Plan ogólny – nowe wyznanie dla samorządów
 • Możliwość sfinansowania dokumentów planistycznych (plan ogólny, mpzp, gminny program rewitalizacji) z Krajowego planu odbudowy

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 850 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

PRELEGENCI

IRMA KUZNETSOVA

Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego

 • 8 lat w doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego
 • zarządza kilkunastoosobowym działem, sprawuje nadzór ogranizacyjny nad opracowywanymi dokumentami strategicznymi
 • Prowadzi webinary tematyczne w zakresie dokumentów strategicznych oraz zmian ustawowych w zakresie działalności samorządów
 • Autorka kilkudziesięciu wniosków aplikacyjnych m.in. w zakresie pomocy społecznej, edukacji szkolnej i przedszkolnej, opieki nad dziećmi do lat 3
 • Autorka wielu artykułów branżowych
 • Nauczycielka Akademicka

IWONA NOWACKA

Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego

 • Doradzała ponad 100 jednostkom samorządu terytorialnego
 • Ekonomistka, planistka, geodetka
 • Autorka artykułów branżowych i publikacji naukowych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i finansów
 • Autorka dokumentów strategicznych

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR!