Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

 

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 8.1 Dostęp do edukacji  – 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego

Webinar odbędzie się już 25 maja br. o godzinie 11:00

Link do webinaru zostanie przesłany 24 maja na wskazany w formularzu adres mailowy.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

Porozmawiajmy

+48 504 437 765

Napisz do nas

sobkowiak@wanir.edu.pl

ZAKRES WEBINARU

 1. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY
 2. OMÓWIENIE KONKURSU 8.1 DOSTĘP DO EDUKACJI  – 8.1.C ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (2 KONKURSY: DLA POWIATU ZGORZELECKIEGO ORAZ DLA POZOSTAŁYCH POWIATÓW)
 3. ANALIZA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE  DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027  I NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW DLA SAMORZĄDÓW

WEBINAR ODBĘDZIE SIĘ JUŻ 25 MAJA!

Zapisz się wypełniając formularz zgłoszeniowy.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE

 • rozwój umiejętności kluczowych
 • rozwój umiejętności programowania
 • rozwój umiejętności wykorzystania TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych

STAŻE

I KURSY

 • organizacja staży uczniowskich
 • kursy i szkolenia dla uczniów pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych
 • kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

ADAPTACJA I/LUB WYPOSAŻENIE

 • wyposażenie i/lub doposażenie w pomoce dydaktyczne
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
 • adaptacja placówek z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

NASZE SUKCESY W OBSZARZE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

35 mln

SUMA POZYSKANYCH DOTACJI NA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

24,5 mln

KWOTA DWÓCH PROJEKTÓW NA BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI

54

PLACÓWEK DOPOSAŻONYCH W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I POMOCE NAUKOWE

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor Działu Pozyskiwania Dotacji

ROBERT SOBKOWIAK

sobkowiak@wanir.edu.pl

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania dotacji

JOANNA KACZMAREK

j.kaczmarek@wanir.edu.pl

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WEBINAR