Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027: Programy rozwojowe szkół w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne.”

Webinar odbył się 27 kwietnia br. o godzinie 11:00

Link materiałów zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

NA CO DOFINANSOWANIE?

10.3 KSZTAŁCENIE OGÓLNE

DOSTĘPNA

SZKOŁA

dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły;

WSPARCIE

UCZNIÓW

pomocy psychologiczno-pedagogicznej

doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe

organizacja staży

wsparcie w zdobywaniu nowych uprawnień i kwalifikacji

WSPARCIE NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW

stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenie kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji

doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym w ramach szkoły ćwiczeń;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: OGŁOSZENIE WKRÓTCE

ALOKACJA: OGŁOSZENIE WKRÓTCE

 

AGENDA WEBINARU

 1. WPROWADZENIE
 2. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY
 3. OMÓWIENIE KONKURSU 10.3 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
 4. ANALIZA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027  I NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW DLA SAMORZĄDÓW
 5. PYTANIA I ODPOWIEDZI
 6. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PRELEGENCI

ROBERT SOBKOWIAK

Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych

 • 11 lat w branży funduszy unijnych, od 7 lat zarządza działem składającym każdego roku blisko 200 wniosków aplikacyjnych
 • Autor wielu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Sprawuje nadzór organizacyjny nad składanymi wnioskami aplikacyjnymi
 • Autor wielu artykułów branżowych
 • Nauczyciel Akademicki

MARTA WIWATOWSKA

Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

 • Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy, w szczególności z zakresu Kształcenia ogólnego,
 • przygotowała kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie w ramach projektów krajowych i europejskich,
 • w 2022 roku przygotowała wnioski z zakresu edukacji, wsparcia edukacji ekologicznej i inwestycji w oświacie na łączną kwotę ponad 4 mln zł.

PATRYCJA DZIATKIEWICZ

Młodsza specjalistka ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

 • Autorka licznych wniosków aplikacyjnych w ramach środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich na kierunku prawo europejskie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Certyfikowany mediator cywilny, pracowniczy i gospodarczy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia

Telefon

+48 504 437 765

NASZE SUKCESY

604 mln

POZYSKANYCH DOTACJI

825

DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH JST

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

DOWIEDZ SIĘ JAKIE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEKAZANE
PODCZAS WEBINARU