Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: 6.3 Kształcenie zawodowe, 10.14 Infrastruktura kształcenia zawodowego, 6.1 Edukacja przedszkolna, 6.2 Kształcenie ogólne.”

Webinar odbędzie się 19 kwietnia br. o godzinie 11:00

Link do webinaru zostanie przesłany 18 kwietnia na wskazany w formularzu adres mailowy.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

NA CO DOFINANSOWANIE?

Konkursy EFS

6.3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

10.14 INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

6.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

6.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE

KSZATŁCENIE ZAWODOWE

Rozwijanie i upowszechnianie kształcenia praktycznego, staże realizowane we współpracy z przedsiębiorcami.

Przebudowa, budowa, remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie.

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

a) Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

b) Podnoszenie umiejętności kadry oraz rodziców/opiekunów dzieci.

c) Dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

6.3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE: 16 CZERWCA

ALOKACJA: 22 250 000 PLN

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

10.4 INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO: 30 CZERWCA

ALOKACJA: 155 750 000 PLN

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

6.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA: 1 LIPCA

ALOKACJA: 71 200 000 PLN

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

6.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE: 6 LIPCA

ALOKACJA: 111 250 000 PLN

AGENDA WEBINARU

 1. WPROWADZENIE
 2. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY
 3. OMÓWIENIE KONKURSU 6.3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
 4. OMÓWIENIE KONKURSU 10.14 INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 5. OMÓWIENIE KONKURSU 6.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
 6. OMÓWIENIE KONKURSU 6.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
 7. ANALIZA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027. I NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW DLA SAMORZĄDÓW
 8. PYTANIA I ODPOWIEDZI
 9. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PRELEGENCI

ROBERT SOBKOWIAK

Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych

 • 11 lat w branży funduszy unijnych, od 7 lat zarządza działem składającym każdego roku blisko 200 wniosków aplikacyjnych
 • Autor wielu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Sprawuje nadzór organizacyjny nad składanymi wnioskami aplikacyjnymi
 • Autor wielu artykułów branżowych
 • Nauczyciel Akademicki

ANNA KLINGSPORN-KARGE

Ekspertka ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

 • Posiada ponad 10letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji, w tym 6letnie doświadczenie w pracy z JST
 • Ekspertka w obszarze usług opieki społecznej
 • Autorka ponad 100 wniosków o płatność, w tym 40 w zakresie wsparcia usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

JOANNA KACZMAREK

Starsza Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

 • obszar specjalizacji merytorycznej – PSZOK, kształcenie zawodowe
 • autorka wielu wniosków o dofinansowanie, w tym również wniosku w ramach tworzenia pierwszych w Polsce Branżowych Centrów Umiejętności
 • autorka licznych wniosków o dofinansowanie w ramach EFS oraz EFR

Telefon

+48 504 437 765

NASZE SUKCESY

604 mln

POZYSKANYCH DOTACJI

825

DOFINANSOWANYCH

PROJEKTÓW

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH

JST

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR!