WEBINAR pn. Program Wieloletni „Senior+” – podsumowanie, zasady i perspektywy wsparcia w nadchodzącej edycji ZA NAMI!

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego oraz Związkiem Gmin Pomorskich zaprosiliśmy Gminy z terenu trzech województw do udziału w webinarium, podczas którego nasi eksperci omówili szczegółowo założenia edycji programu SENIOR+ na lata 2021-2025. W wydarzeniu, które odbyło się 26 lutego 2021 r. udział wzięło niemal 130 gmin z terenu województw wielkopolskiego, pomorskiego oraz lubuskiego.

Spotkanie podzielono na trzy bloki tematyczne:

Jak zmieniły się założenia programu?

W trakcie pierwszego bloku tematycznego omówione zostały zmiany założeń Programu Wieloletniego „Senior+” w odniesieniu do poprzedniej edycji. Eksperci Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju opowiadali, na co warto zwrócić uwagę przy przygotowywaniu oferty, jakie nowe możliwości daje samorządom program na lata 2021-2025, a także, jakie są najważniejsze aspekty wprowadzonych zmian.

Dofinansowanie – jak i na co można pozyskać środki?

Drugi blok tematyczny dotyczył warunków, jakie musi spełniać oferta złożona w ramach Programu Senior+, omówiono także kryteria, na podstawie których dokonywana będzie ocena dokumentów. Eksperci wskazali możliwości wykorzystania środków oraz praktyczne wskazówki, wynikające z wieloletnich doświadczeń ze współpracy z samorządami. Podczas tej części uczestnicy poznali charakterystykę ośrodków wsparcia możliwych do utworzenia w ramach programu, tak, aby wybrać typ placówki najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców.

Senior+ w praktyce

Część trzecia przybliżyła uczestnikom spotkania, w jaki sposób od strony praktycznej funkcjonują utworzone ośrodki wsparcia. Na co – w momencie przygotowywania oferty – warto szczególnie zwrócić uwagę? Jak dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się placówki? Jak wygląda ich codzienne funkcjonowanie?

Do ekspertów WANIR dołączyła również Pani Agnieszka Maciejowicz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, która opowiadała o funkcjonowaniu placówek wsparcia dla seniorów na przykładzie własnych doświadczeń.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich.

WIĘCEJ