EKSPERCI WANIR NA WEBINARZE STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI
30 lipca odbyło się webinarium pt. „Nowa polityka społeczna – zmiany przepisów prawa, plany i kierunki działania„, w ramach którego eksperci Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju prezentowali temat związany z realizacją polityki społecznej w wielkopolskich gminach i powiatach z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Nasi prelegenci, Agnieszka Myszka, z-ca Dyrektora Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych oraz Robert Sobkowiak, Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych omówili kwestie związane z finansowaniem i realizacją projektów w obszarze polityki społecznej.
W ramach konferencji poruszone zostały bardzo ważne tematy tj.:
✅ Strategia Demograficzna 2040 – założenia, cele, rola samorządów lokalnych ,
✅ Projekt „Strategii rozwoju usług społecznych” i rola samorządów w procesie deinstytucjonalizacji,
✅ Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – efekt finansowy i organizacyjny OPS,
✅ Ekonomia społeczna po nowemu – projekt nowelizacji przepisów,
Wśród ekspertów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.