Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027

Webinar odbędzie się już 20 czerwca br. o godzinie 11:00

Link do webinaru zostanie przesłany 19 czerwca na wskazany w formularzu adres mailowy.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

NA CO DOFINANSOWANIE?

Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS).

WSPARCIE RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I ZDROWOTNE

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSÓB STARSZYCH, OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI, DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM DOSTĘPU DO MIESZKAŃ LUB ZAGROŻONYCH WW.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

AGENDA WEBINARU

1. WPROWADZENIE

2. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY

3. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT TWORZENIA I ROZWOJU CUS

4. PERSONEL W CUS

5. USŁUGI W CUS

6. FINANSOWANIE CUS W RAMACH EFS+

7. ANALIZA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PREZENTACJA MAPY DOTACJI WANIR

8. PYTANIA I ODPOWIEDZI

9. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PRELEGENT

ROBERT SOBKOWIAK

Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych

  • 11 lat w branży funduszy unijnych, od 7 lat zarządza działem składającym każdego roku blisko 200 wniosków aplikacyjnych
  • Autor wielu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Koordynował przygotowanie projektów POWER dotyczących utworzenie 1 w Polsce Centrów Usług Społecznych.
  • Autor wielu artykułów branżowych
  • Wykładowca Akademicki

NASZE SUKCESY

604 mln

POZYSKANYCH DOTACJI

825

DOFINANSOWANYCH

PROJEKTÓW

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH

JST

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR!