12 listopada weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Nowela wprowadza zmiany na najniższym poziomie zarządzania strategicznego, określając niezbędne elementy każdej gminnej strategii rozwoju.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele samorządów gminnych stoi przed zadaniem opracowania strategii rozwoju na kolejnych kilka lat, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski przeprowadziliśmy webinarium informacyjne, podczas którego omówione zostały prawne aspekty tworzenia strategii rozwoju, etapy oraz metody jej opracowywania, a także sposoby kreowania rozwoju gminy w oparciu o dokumenty strategiczne. Wiedzą na powyższe tematy podzielili się eksperci WANIR. Nie zabrakło również praktycznych aspektów opracowywania strategii, które zaprezentowane zostały na przykładzie Gminy Swarzędz.

WIĘCEJ