Koniec marca upływa nam pod znakiem webinarów 😎
Już w najbliższy wtorek, 21 marca, rozpoczynamy nasz maraton. Spotkamy sie z Gminami w całej Polsce, żeby jak zawsze przekazywać najciekawsze i najaktualniejsze informacje. Organizujemy zarówno webinary lokalne, jak i ogólnopolskie.
Zapoznajcie się z rozkładem jazdy na najbliższe dwa tygodnie! 🙂

Zapraszamy do udziału i do zobaczenia! 🙂

 

 

29.03.2023:

godzina 11:00 webinar celowany, ogólnopolski pt. MALUCH PLUS – PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

formularz rejestracyjny 👉 https://zlobki.wanir.edu.pl/maluch_plus_zalaczniki/

Przeczytaj więcej
21.03.2023:

godzina 10:00 webinar dla dolnośląskich JST pt. „Najważniejsze dokumenty do zarządzania strategicznego w gminie – Strategia Rozwoju JST i Gminny Program Rewitalizacji”

formularz rejestracyjny 👉https://wanir.edu.pl/webinar-najwazniejsze-dokumenty-do-zarzadzania-strategicznego-w-gminie-srg-i-gpr-ds/

Przeczytaj więcej
21.03.2023:

godzina 13:00 webinar dla wielkopolskich JST, organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, pt. „Najważniejsze dokumenty do zarządzania strategicznego w gminie – Strategia Rozwoju JST i Gminny Program Rewitalizacji”

formularz rejestracyjny 👉https://wanir.edu.pl/webinar-najwazniejsze-dokumenty-do-zarzadzania-strategicznego-w-jst-srg-i-gpr-wlkp/

Przeczytaj więcej
22.03.2023:

godzina 11:00 webinar dla lubelskich JST pt. „Pierwsze konkursy w województwie Lubelskim z nowej perspektywy 2021-2027: Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach konkursu EFS+ 10.3 Kształcenie Ogólne”

formularz rejestracyjny 👉 https://wanir.edu.pl/webinar-mozliwosci-finansowania-w-ramach-konkursu-10-3-ksztalcenie-ogolne-lubelskie/

Przeczytaj więcej
23.03.2023:

godzina 10:00 webinar ogólnopolski dla Włodarzy oraz Kadry Zarządzającej pt. „Dozwolone przepisami ustawy PZP instrumenty pozwalające na wybór najkorzystniejszego wykonawcy i zarządzanie zakresem oraz kosztami zawartej umowy o zamówienie publiczne (prawo opcji, waloryzacja).”

formularz rejestracyjny 👉 https://wanir.edu.pl/webinar-prawo-zamowien-publicznych-2023/

Webinar organizowany jest pod patronatem Związku Powiatów Polskich

Przeczytaj więcej