PRZEDMIOT NABORU:

Doposażenie placówek medycznych m.in. szpitali wojewódzkich, powiatowych, klinicznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną; zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego/ambulansów; przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (w uzasadnionych przypadkach); zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu).

FINANSE:

  • 85% dofinansowania

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • Minimalna wartość projektu 50 tys. zł
  • Alokacja 80 mln zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Wsparciem w ramach niniejszego konkursu zostaną objęte wyłącznie podmioty udzielające

świadczeń w ramach leczenia szpitalnego.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

TERMIN NABORU:
DO 24.06.2022 R. Wyniki w listopadzie 2022