Skuteczne, wspólne działania na rzecz Wielkopolskich Samorządów!
Odpowiadając na potrzeby naszych partnerskich Gmin z wielkopolski postanowiliśmy działać. Sytuacja związana z przejściem Urzędów na tryb pracy zdalnej oraz wzrost zakażeń COVID-19 spowodowało wiele problemów z bieżącym kontaktem oraz swobodnym przepływem informacji. To z kolei znacznie utrudnia pracę nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Aktualnie trwa nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Pierwotny termin składania wniosków okazał się zagrożony, ze względu na powyższe. Jednocześnie w woj. wielkopolskim trwają także ferie zimowe, co dodatkowo utrudniało pracę urzędów nad wnioskami.
W związku z tym, wystąpiliśmy z prośbą do naszego partnera Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski o interwencję w Zarządzie Województwa. Dzięki tej inicjatywie termin naboru wydłużono do 28 lutego, czyli o 6 dni!
Dziękujemy Stowarzyszeniu za wsparcie i skuteczną pracę na rzecz Wielkopolskich Samorządów!
Na ten temat przeczytacie również na Portalu Samorządowym.
Czytaj więcej