Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących JST, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o RODO.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na dedykowane szkolenie z w/w tematyki (szkolenie w siedzibie Urzędu lub online) .Celem szkolenia jest przedstawienie właściwej ścieżki postępowania dotyczącej nagrywania, transmisji obrad i udostępniania nagrań z sesji oraz dalszego ich przechowywania, poznanie praktyki i wyjaśnień UODO dotyczących ADO w gminie, ADO na sesjach, omówienie problematyki dokumentacji na sesjach z zakresu ochrony danych. Szkolenie dotyczy najczęściej spotykanych problemów z przetwarzaniem danych osobowych przez Radnych Miast, Gmin, Powiatów.

Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im w sprawny sposób posługiwać się danymi osobowymi na swoim stanowisku, uwzględniając obowiązki jak i możliwości władz gmin i powiatów w zakresie dostępu do danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do radnych, pracowników obsługujących biuro rady, sekretarzy

Program

 1. Pojęcie danych osobowych (które informacje podlegają przepisom RODO)
 2. Warunki i reguły przetwarzania danych osobowych
 3. Administrator Danych Osobowych w gminie, powiecie. Rada jako ADO, radny jako ADO – problemy interpretacyjne, wyjaśnienia UODO, praktyka
 4. Odrębni administratorzy a dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych,
 5. Sesje rad i posiedzenia komisji a ochrona danych na sesjach. Podejmowanie uchwał, publikowanie uchwał, obowiązki radnych na sesjach rad, uprawnienia radnych na sesjach rad. Uprawnienia komisji rad gmin i rad powiatów, nagrywanie komisji przez radnych, nagrywanie komisji, uprawnienia przewodniczącego komisji, zapisy statutowe, wyłączenie jawności komisji,
 6. Transmisje, publikacja sesji i anonimizacja nagrań
 7. Realizacja obowiązku informacyjnego z art. 13 i art. 14 RODO podczas sesji rad i posiedzeń komisji
 8.  Publikacja na BIP nagrań z sesji. Okresy przechowywania danych na BIP
 9.  Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji przez radę gminy w kontekście ochrony danych osobowych, prace komisji skarg i wniosków a ochrona danych osobowych. Podejmowanie uchwały o rozpatrzeniu skargi, wniosku i petycji, publikacja uchwał. Praca radnych na komisjach skarg i wniosków. Kiedy realizować obowiązki informacyjne
 10. Uprawnienia informacyjne radnych – podstawy prawne, sposoby udostępnienia a ochrona danych osobowych. Obowiązki radnego jako ADO. Publikacja uzyskanych przez radnych materiałów na mediach społecznościowych.
 11. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych: dobra osobiste. Tajemnica prawnie chroniona.
 12. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej. Uprawnienia radnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Praktyczne omówienie procedury udostępniania informacji publicznych.
 13. Dane osobowe radnych jako pełniących funkcje publiczne, jakie dane osobowe radnych może przetwarzać i udostępniać Gmina/Powiat
 14. Publikacja informacji o „szeregowych” pracownikach: udostępnianie służbowych danych kontaktowych, publikowanie wizerunku pracownika.
 15. Decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wybrane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych związane z pracą radnych
 16. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Szkolenie poprowadzi

Rafał Andrzejewski ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.

Cena: 200,00 zł/ osoba
Szkolenie 1 dniowe – 3 godziny.
Termin szkolenia ustalony zostanie indywidualnie.
Szkolenie może odbyć się w Urzędzie lub zdalnie (online).

 

Kontakt: Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Garbary 2, Bydgoszcz
tel. 52 567 00 17
e-mail: centrum@byd.pl