ŻŁOBEK W JAKUBOWIE JUŻ OFICJALNIE OTWARTY!

1 lipca uroczyście zainaugurowano funkcjonowanie Pierwszego Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym, w Gminie Jakubów!

Żłobek powstał m.in. dzięki realizacji projektu pn.  „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Jakubów!” finansowanego przez Regionalnego Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, którego wartość wynosi prawie milion złotych – 960 217,50 zł.

Aktualnie nasz zespół Działu Obsługi Projektów ma przyjemność zarządzać projektem dla Gminy i dbać o jego prawidłowe rozliczanie!

Placówka zapewnia profesjonalną opiekę 18 maluchom w wieku do lat 3, dzięki czemu rodzice mogą realizować się zawodowo i powrócić na rynek pracy.  Projekt pozwolił na wykonanie prac remontowo-wykończeniowych oraz zapewnia środki na bieżące funkcjonowanie placówki przez 24 miesiące.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, m. in. poseł Daniel Milewski, który reprezentował senator Marię Koc, lokalne władze samorządowe i kościelne, zaproszeni wójtowie i dyrektorzy żłobków z sąsiednich gmin oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki Rozwoju.

Wójt Hanna Wocial w swoim wystąpieniu przedstawiła proces decyzyjny i inwestycyjny związany z utworzeniem placówki. Następnie dyrektor żłobka Katarzyna Zawilińska omówiła przebieg rekrutacji oraz dotychczasowe działania, mające na celu edukację i rozwój maluchów.

Łukasz Dahms, Dyrektor Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych  WANIR, odebrał z rąk Pani Wójt Wocial okolicznościową statuetkę Przyjaciół Gminy, złożył gratulację i przekazał upominek dla Maluchów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!

Żłobek finansowany jest ze środków:

  • Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2020 w kwocie 334 073 zł z przeznaczeniem na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki;
  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 460 000 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym;
  • Europejskiego Funduszu Społecznego z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w kwocie 766 618,38 zł na utworzenie żłobka,
  • wkład własny gminy w kwocie 205 753,07 zł.