PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w zakresie dostępności szkół, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

FINANSE:

Alokacja 3 230 374,16 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 12.2024 r.