PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w zakresie dostępności szkół, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

FINANSE:

Alokacja 3 491 158,61 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca

TERMIN NABORU:

30.08.2024 r. – 09.10.2024 r.