DOTACJE2024-04-17T14:49:19+02:00

5 KROKÓW DO POZYSKANIA DOTACJI Z WANIR

1. ZDEFINIUJEMY POTRZEBY I CELE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OPRACUJEMY OPTYMALNĄ STRATEGIĘ PROJEKTU:

 • dostarczymy narzędzi do sporządzenia diagnozy potrzeb
 • dokonamy analizy możliwości i potencjału Wnioskodawcy
 • przygotujemy koncepcje projektu
 • Wystarczy jedno spotkanie, podczas którego rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy i dobierzemy źródło finansowania

2. DOBIERZEMY PROGRAM FINANSOWANIA W ODPOWIEDZI
NA ZDEFINIOWANE POTRZEBY:

 • dokonamy analizy potencjalnych źródeł pozyskania dofinansowania
 • wybierzemy optymalny program finansowania i tryb złożenia wniosku
 • śledzimy na bieżąco harmonogramy konkursów, aby informować ciebie o każdej możliwości pozyskania dodatkowych funduszy dla twojej organizacji

3. USTALIMY WARUNKI WSPÓŁPRACY I FORMALNIE ZOBOWIĄŻEMY SIĘ DO TERMINOWEGO WYKONANIA USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE:

 • wykonamy nasze usługi z najwyższą starannością
 • nasze wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od pozytywnych efektów naszej pracy
 • Przygotowując rocznie 200 wniosków o dofinansowanie wiemy jak sprawnie przeprowadzić proces zawarcia umowy na wykonanie usługi

4. KOMPLEKSOWO PRZYGOTUJEMY WNIOSEK APLIKACYJNY W CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ I FINANSOWEJ:

 • racjonalne zaplanujemy zadania, budżet i harmonogram realizacji projektu
 • zagwarantujemy spełnianie kryteriów dostępu oraz kryteriów horyzontalnych i strategicznych
 • przygotujemy kompletny wniosek aplikacyjny
 • przygotujemy dla ciebie wniosek, w oparciu o indywidualne potrzeby twojej organizacji

5. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE. PRZYGOTUJEMY ZA CIEBIE KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

 • opracujemy komplet dokumentów i załączników do umowy
 • przeprowadzimy analizę formalno-prawną zapisów umowy
 • przeprowadzimy cię przez cały proces związany z oceną wniosku – od jego złożenia do podpisania umowy o dofinansowanie

DOTACJE UNIJNE I KRAJOWE – POZNAJ MOŻLIWOŚCI!

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego.

Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów. Wiemy, że aby rozwijać się, potrzebne jest nie tylko finansowanie, ale i wiedza – dlatego, aby jak najlepiej pomóc naszym partnerom, dajemy wiedzę i doświadczenie.

Dzięki współpracy z nami unikną Państwo trudnej i skomplikowanej procedury przygotowania wniosku. Zadbamy, by projekt uzyskał maksymalną ilość punktów, a w efekcie dofinansowanie.

Robert Sobkowiak
+48 504 437 765
sobkowiak@wanir.edu.pl
Dominika Kusiak
+48 793 212 620
kusiak@wanir.edu.pl
0
Dofinansowanych projektów
0
Współpracujących JST

NASZE SUKCESY

Współpracujemy z ponad 850 JST z całego kraju. Posiadamy 74% skuteczności pozyskiwania dotacji europejskich i krajowych. Głównymi obszarami naszej działalności są usługi żłobkowe, przedszkolne, szkolne, zawodowe, senioralne oraz aktywna integracja.

Zobacz więcej
0mln
Pozyskane dofinansowanie
0%
Skuteczność

NASZE REALIZACJE

OBSZARY DZIAŁAŃ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Go to Top