PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem specjalnych):
Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów ukierunkowane m.in. na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy.

FINANSE:

Alokacja 11 422 869,75 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz (Instytucja Pośrednicząca)

TERMIN NABORU:

02.02.2024 – 13.03.2024