PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby różnych form mieszkaniowych w tym m.in. mieszkań treningowych lub wspomaganych.

FINANSE:

Alokacja 31 212 808,82 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

15.04.2024 – 27.05.2024