PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie rozwoju i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-kultury, danych przestrzennych z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych.
2. Inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST) wyłącznie jako element projektu określonego w Typie 1.

Nabór na projekty z zakresu e-zdrowia.

FINANSE:

Alokacja 45 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

TERMIN NABORU:

listopad 2024 r.