PRZEDMIOT NABORU:

Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami

FINANSE:

Alokacja 28 113 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

17.06.2024 r. – 29.07.2024 r.