PRZEDMIOT NABORU:

1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną związaną z usługami na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępczej
2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie mieszkań treningowych i wspomaganych, oraz lokali/mieszkań w ramach najmu socjalnego

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

10.2024 r. – 11.2024 r.