PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

01.2025 r. – 02.2025 r.