PRZEDMIOT NABORU:

Infrastruktura służąca aktywizacji społeczno-zawodowej mająca na celu wsparcie procesów usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami.

FINANSE:

Alokacja 20 590 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

TERMIN NABORU:

09.2024 – 11.2024