PRZEDMIOT NABORU:

1. Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez:
a) działania w zakresie edukacji włączającej,
b) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
c) wsparcie jakości kształcenia.

FINANSE:

Alokacja 16 472 000 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

10.2024  r. – 11.2024 r.