PRZEDMIOT NABORU:

2.Wsparcie procesów zmierzających do dłuższego trwania w wieku aktywności zawodowej.

FINANSE:

Alokacja 17 252 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

TERMIN NABORU:

02.2024 – 04.2024