PRZEDMIOT NABORU:

A. Kompleksowe wsparcie osób w celu poprawy sytuacji na rynku pracy

FINANSE:

Alokacja 12 740 041,48 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 04.2024 r.