PRZEDMIOT NABORU:

A. Kompleksowe wsparcie osób w celu poprawy sytuacji na rynku pracy

FINANSE:

Alokacja 13 584 159,24 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

TERMIN NABORU:

06.03.2024 r. – 24.04.2024 r.