PRZEDMIOT NABORU:

A. wsparcie dla podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczone na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością

FINANSE:

Alokacja 4 085 110,96 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2023 r. – IV kwartał 2023/I kwartał 2024 r.