PRZEDMIOT NABORU:

B. działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn

FINANSE:

Alokacja 4 339 934,62 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

TERMIN NABORU:

06.2024 r. – 07.2024 r.