PRZEDMIOT NABORU:

B. działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn

FINANSE:

Alokacja 8 459 366,74 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

TERMIN NABORU:

19.06.2024 r. – 30.07.2024 r.