PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych;

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji

FINANSE:

Alokacja 17 891 200,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

07.2024 r. – 08.2024 r.