PRZEDMIOT NABORU:

Aktywizacja osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

FINANSE:

Alokacja 21 608 868 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

TERMIN NABORU:

12.2024 r. – 01.2025 r.