PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji
Wsparcie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy
Wsparcia dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych
Budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Inicjatywy lokalne w zakresie zapobiegania dyskryminacji i przemocy

FINANSE:

Alokacja 23 171 500,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

08.05.2024 – 20.06.2024