PRZEDMIOT NABORU:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo

Wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych

FINANSE:

Alokacja 44 565 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

12.06.2024 r. – 24.07.2024 r.